Psykoterapiasta

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jossa psyykkisiä ongelmia hoidetaan psykologisin keinoin. Psykoterapia sopii monenlaisten ongelmien, kuten ahdistuneisuuden, masennuksen, unettomuuden, uupumuksen, sosiaalisen arkuuden, syömishäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden, elämänhalun menettämisen,  paniikkioireiden, post-traumaattisten häiriöiden, parisuhdeongelmien ja ihmissuhdevaikeuksien hoitoon. Kriisit ja muutostilanteet voivat nostattaa kokemuksia, joita on tarpeen käsitellä psykoterapiassa.

Pääosassa psykoterapiassa on vuorovaikutus sekä yhteistyösuhde, jossa voit vapaasti ja luottamuksellisesti keskustella psykoterapeutin kanssa ongelmistasi tai sinua mietityttävistä asioista. Tavat, joilla kunkin asiakkaan kokemuksia psykoterapiassa lähestytään, voivat vaihdella paljon ja muotoutuvat työskentelyn edetessä yksilöllisesti. Psykodynaamisessa lähestymistavassa pyrimme ymmärtämään kehityshistorian ja traumojen merkitystä nykyhetken reagointi- ja suojautumistavoissa, vuorovaikutussuhteissa, oireissa ja kyvyssä toimia. Työskentelyllä pyritään psyykkiseen eheyteen ja toimintakyvyn paranemiseen itseymmärryksen lisääntymisen myötä.

Psykoterapian kesto vaihtelee riippuen tilanteesta ja sovitusta tavoitteesta. Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa max. 3 vuoden ajan. Psykoterapia edellyttää sitoutumista.

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan ohjautuminen voi tapahtua esimerkiksi julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä psykoterapeuttiin. Mielenterveystalon sivulla on selkeä ohjeistus psykoterapiaan hakeutumisesta. Sivuille pääset painikkeesta. 

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa hakeaksesi sinulla on oltava vähintään 3 kuukauden mittainen seurantajakso psykiatrilla. Kelan ohje kuntoutuspsykoterapian hakemisesta alla olevasta painikkeesta. Kelan tuki yksilöpsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen on 57,60 e / käynti.

Ennen psykoterapian aloittamista sinä ja psykoterapeutti kartoitatte tilannettasi arviointikäynneillä, ja samalla tutkailette yhteistyönne edellytyksiä molemmin puolin.