Palvelut

Psykoterapia

Tarjoamme psykoterapiaa sekä Kelan kuntoutuspsykoterapiaa hakeneille että itse maksaville asiakkaille. Lue lisää psykoterapiasta ja siihen hakeutumisesta täältä.

Psykologipalvelut

Teemme psykologisia arviointeja ja eri laajuisia psykologisia tutkimuksia (esim. nuoruusiän kehityksen arviointi), sekä kirjoitamme niihin perustuvia lausuntoja. Tarjoamme myös lyhytaikaista tai kohdennettua keskusteluapua erilaisissa elämänkriiseissä ja muissa ongelmatilanteissa.

Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta psykoterapeuteille, sijaishuoltolaitoksille ja muille sosiaali-, terveys- ja mielenterveysalan sekä opetusalan työntekijöille ja työryhmille. Työnohjauksella pyritään ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen sekä työhyvinvoinnin lisääntymiseen. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella työn sisältöä, jäsentää siihen liittyviä kokemuksia ja tunteita, tai pohtia omia voimavaroja ja rajoja. Työnohjaus voi olla myös tapaustyönohjausta. Mielenterveysalalla työnohjaus on lakisääteistä.

Koulutukset

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sopiva sisältö koulutukselle tai alustukselle tarpeesi mukaan. 

Valmiita koulutuksia löytyy mm. seuraavilla teemoilla:

Aito ja epäaito minuus 

Häpeästä myötätuntoon – yhteys itseen ja toisiin

Häpeän varjossa rakentuva itsekokemus

Nuoruusikäinen tunne-elämän aallokossa

Nuoruusikä ja sen mukanaan tuomat haasteet

Trauman prosesseja

Tunteiden kehittyminen