PSYKOTERAPEUTIT

Meillä on Valviran myöntämä suojattu psykoterapeutin ammattinimike ja olemme KELAn palveluntuottajarekisterissä. Meidät löytää myös JulkiTerhikistä.

Kaisa Kovalainen

PSYKOTERAPEUTTI
(ET, Therapeia-säätiö)
PSYKOLOGI, PsM

Aikuisten erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti (Therapeia-säätiö). Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa (Nuorisopsykoterapiasäätiö)

”Työurallani olen työskennellyt pitkään sekä nuorten että aikuisten mielenterveystyön parissa. Olen työskennellyt sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palveluissa.”

Täydennyskoulutukset:

 • Tunnekeskeinen lyhytpsykoterapia
 • Dialektinen käyttäytymisterapia
 • Kirjallisuusterapian perusteet
 • Sensomotorinen psykoterapia 1 -tason koulutus
 • EMDR 1 -ja 2 -tason koulutukset

Kaisa

Kaisa

Virpi Laine

KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTI
(Nuorisopsykoterapia-säätiö)
PSYKOLOGI, PsM

Erityistason psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti (Nuorisopsykoterapia-säätiö)

Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian  kouluttajapsykoterapeutti  (Nuorisopsykoterapia-säätiö)

”Minulla on pitkä työkokemus nuorisopsykiatriasta, sekä osastolta että poliklinikalta. Lisäksi kokemusta on kertynyt oppilashuollosta ja aikuisten parissa tehtävästä mielenterveystyöstä.”

Täydennyskoulutukset:

 • EMDR 2 -tason koulutuksessa
 • EMDR 1 -tason koulutus
 • Tunnekeskeinen psykodynaaminen lyhytpsykoterapia
 • Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia
 • Rorschach Comprehensive System -erikoistumiskoulutus/ testimenetelmä
 • 1 ½ -vuotinen nuorisopsykiatrian koulutus
 • Kognitiivisen psykoterapian perusteet
 • Psykodynaamisen ryhmänohjaamisen perusteet

Virpi

Virpi

Laura Makkonen

KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTI
(Nuorisopsykoterapia-säätiö), YTM

Aikuisten erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti (Therapeia-säätiö)

Sosiaalityöntekijä, opinto-ohjaaja ja psykologian opettaja

”Ennen psykoterapeuttina toimimista olen työskennellyt pitkään koulumaailmassa opinto-ohjaajana ja sitä ennen lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävissä.”

Täydennyskoulutukset:

 • Tunnekeskeinen pariterapia
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, psykofyysisen psykoterapian syventävien opintojen osalta koulutuksessa
 • Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Laura

Laura

Kaisa

Kaisa

Virpi

Virpi

Laura

Laura