Psykoterapiaan voit hakeutua ottamalla suoraan yhteyttä sivustolta valitsemaasi psykoterapeuttiin ja sopia haastattelukäynneistä. Näillä käynneillä psykoterapeutti arvioi hyödytkö psykodynaamisesta psykoterapiasta. Samalla voit arvioida sopiiko kyseinen psykoterapeutti sinun terapeutiksesi.

Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea, jolloin Kela korvaa osan käyntien hinnasta. Tällöin on oltava psykiatrian erikoislääkärin antama B-lausunto Kelan hakemusta varten. Psykoterapia-arvioita tekevät julkisella puolella psykiatrian poliklinikat sekä yksityiset psykiatrit. Psykoterapeutti opastaa tarvittaessa hakemuksen tekemisessä. Lisätietoja löydät myös Kelan nettisivustolta.

Kelan kuntoutuspsykoterapiatuen jälkeen jäävään omavastuuosuuteen voi tarvittaessa hakea toimeentulotukea oman kunnan sosiaalitoimistosta.