Milloin psykoterapiaan?

Elämässä voi tapahtua yllättäviä menetyksiä, muutoksia tai traumaattisia tapahtumia tai sinulla voi olla jo lapsuudesta lähtien vaikeita läpityöskentelemättömiä kokemuksia. Voit olla ahdistunut, masentunut, vihainen ja tuskainen. Sinulla voi olla myös vaikeuksia ihmissuhteissa tai työelämässä. Nukkumisessa voi olla häiriöitä ja sinulla voi olla erilaisia kehollisia oireita. Saatat saada erilaisia paniikkioireita kuormittuessasi. Voit myös kokea ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia elämäsi valintoihin liittyen. Psykoterapia on hoitomuoto tällaisia tilanteita varten.